Impozitul pe venit pentru microîntreprinderi 2024

Din perspectiva impozitului pe venitul microîntreprinderilor, cota de impozitare se va modifica după cum urmează:

 

➢ 1% pentru microîntreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică de 60.000 euro;

➢ 3% pentru microîntreprinderile cu o cifră de afaceri ce depășește 60.000 euro sau care desfășoară activități software și IT, activități în sectorul HORECA, unele activități de asistență juridică, medicală sau dentară (lista completă a codurilor CAEN este raportată la art. 51 alin. (1) ).

 

Suma poate varia și pe parcursul anului, începând de la începutul trimestrului în care se depășește limita de 60.000 de euro sau se demarează activitățile de mai sus. La fel, dacă operațiunile încetează și veniturile nu depășesc limita, taxa poate scădea de la 3% la 1%.

 

Procentul de 3% se aplică tuturor veniturilor companiei care desfășoară activitățile de mai sus, nu doar veniturilor aferente acestor activități.

 

Termenul limită de declarare și ieșire din sistemul de microîntreprinderi: 31 martie a anului următor.

 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

În ceea ce privește TVA, principalele modificări sunt următoarele:

 

 • Cota de TVA aplicabilă vânzărilor de bunuri imobile cu destinatie de locuinta sociala (limită pentru 1 imobil cu o valoare maximă de 600.000 lei fără TVA) se majorează de la 5% la 9%. Sunt în vigoare dispoziții tranzitorii, iar Registrul locuințelor livrate cu cotă redusă, va fi actualizat.

 

 • Se modifică definiția locuințelor care pot fi locuite ca atare, condiție pentru clasificarea drept locuințe sociale. Se fac apoi unele precizari cu privire la finisajele interioare si exterioare, instalatiile sanitare si electrice necesare la momentul livrarii.

 

 • Vor fi supuse livrărilor de băuturi răcoritoare zaharoase cu cod NC 2202 (definiție mai largă decât cea anterioară care includea doar subcodurile 22021000 și 220299) și de alimente cu minimum 10 g/100 g zahăr, altele decât prăjiturile și biscuiții. la o cotă de TVA de 19%. De asemenea, rata de 19% se va aplica și băuturilor răcoritoare dulci cu cod NC 2202 servite într-un restaurant sau sistem de catering.

 

 • Ținând cont de creșterea cotei pentru alimentele cu adaos de zaharuri, a fost introdusă și o definiție a produselor zaharoase.

 

 • Cota de TVA aplicabila livrarii de panouri fotovoltaice si restului categoriei de bunuri pentru generarea de energie verde, furnizarea acestor bunuri cu instalatie, componente si extraoptiune pentru furnizarea de constructii noi creste de la 5% la 9% .

 

 • Creșterea cotei de TVA de la 5% la 19% pentru:

 

➢ Utilizarea facilităţilor sportive;

➢ Transport turistic: cu vehicule istorice, cu frânghie, cu tracțiune animală, cu bărci turistice;

➢ Livrarea alimentelor de munte bio-ecologice;

➢ Acces la parcuri de distractii si parcuri de distractii.

 

 • Sunt eliminate scutirile introduse in iunie 2023 pentru livrarile medicale anume definite efectuate direct in spitale, raman valabile doar cele efectuate prin ONG-uri.

Toate modificările TVA intră în vigoare la 1 ianuarie 2024

Alte modificari

 

 • De la 1 ianuarie 2024 se introduce impozitul special pe bunurile imobile și mobile de mare valoare (taxa de lux) de 0,3% și se va plăti de către:
 • persoane fizice care dețin/dețin în comun imobile de locuit cu o valoare ce depășește 2.500.000 lei (500.000 EUR);
 • persoane fizice si juridice care detin autoturisme inmatriculate/inmatriculate in Romania a caror valoare depaseste 375.000 lei (75.000 EUR).
 • Reducerea limitelor pentru tranzacțiile cu numerar - limita zilnică pentru încasări sau plăți, precum și cea pentru plăți în avans pentru sold, devine 1.000 lei (față de actualul 5.000 lei), iar pentru magazinele cash & carry, 2.000 lei.
 • Posibilitatea de a plăti jumătate din sanctiuni pentru abateri de natura contabila, fiscale și similare dispare. Prin urmare, ei nu vor mai putea fi plătiți jumătate din amenda din minim în termen de 15 zile.
 • Sancțiuni și confiscări de bunuri pentru cei care desfășoară activități neînregistrate sau fără documente de proveniență. Se prevăd sancțiuni și confiscări de bunuri pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice fără a fi organizate potrivit legii sau fără documente de proveniență a bunurilor deținute sau transportate.

• un acţionar poate deţine, direct sau indirect, mai mult de 25% din valoarea/numărul de titluri de capital sau de drepturi de vot într-o singură microîntreprindere. INIȚIAL, regula este că un acționar poate avea acțiuni care depășesc 25% în cel mult trei microîntreprinderi;
 limita aferentă veniturilor realizate ( limita de 500.000 euro) se verifică ținând cont atât de veniturile realizate de microintreprindere, cât și de veniturile companiilor legate (acționari, administratori, părți afiliate etc. în alte companii);

RO factura electronica

 

Transmiterea facturilor prin serviciul RO e-Factura va fi obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru persoanele impozabile stabilite (indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA) si pentru cele nestabilite, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in B2B. și relații B2G.

 

Se aplică operațiunilor care au loc în România, altele decât achizițiile și importurile intracomunitare. Facturile pentru export și livrări intracomunitare sunt, de asemenea, exceptate în mod expres. Evident, intenția legiuitorului este ca factura electronică să fie aplicată și operațiunilor locale, chiar dacă mai sunt necesare unele clarificări în acest sens.

 

Termenul limită de transmitere a facturilor în sistemul de facturare electronică este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită de emitere a facturilor.

 

Nedepunerea facturilor prin sistemul de factură electronică se sancționează cu amendă (după perioada de grație de la 1 ianuarie 2024 până la 31 martie 2024), după cum urmează:

 

 • ✓ amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru marii contribuabili,
 • ✓ amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii medii,,
 • ✓ și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru alte persoane juridice, precum și pentru persoane fizice.

 

În relația B2B, nerespectarea cerințelor sistemului de factură electronică se sancționează cu amendă egală cu TVA-ul aferent facturilor în cauză.

 

Pe relația B2G, organismele publice beneficiare nu vor efectua plata dacă nu sunt respectate prevederile sistemului.

 

De retinut, factura emisă prin Factură electronică ca fiind singurul document original pentru a vă exercita dreptul de deducere. În practică, nu se va mai putea deduce TVA dacă nu sunt îndeplinite cerințele referitoare la transmiterea prin sistemul de factură electronică RO e-Factura.

 

Servicilile noastre

Contacteaza-ne

 

Start Chat
Buna ziua,
Cum te putem ajuta?