Microîntreprindere 2023.

Începând cu anul 2023, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor s-a modificat si s-au schimbat și condițiile ce trebuie întrunite pentru ca o societate să poată fi microîntreprindere.

Microîntreprinderile plătesc impozit de 1% din venituri

Modificările sunt cuprinse în Legea nr. 370 din 2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Cea mai importantă schimbare este că microîntreprinderile nu mai plătesc impozit de 3% din venituri, ci 1%, însă pentru a fi încadrate la categoria microîntreprinderi, societățile sunt obligate să aibă cel puțin un angajat. Altfel, ele nu mai sunt considerate microîntreprinderi și trebuie să plătească impozit pe profit de 16%.

Microîntreprindere 2023– obligația de a avea cel puțin un angajat

Dincolo de obligația de a avea cel puțin un angajat, există și alte condiții care trebuie îndeplinite de o persoană juridică pentru a fi inclusă în categoria microîntreprinderilor, unele dintre ele fiind nou introduse în legislație, ca de exemplu:

  • Societatea nu trebuie să fi realizat venituri care să depăşească echivalentul în lei a 500.000 de euro (plafonul veniturilor a scăzut de la valoarea anterioară de 1.000.000 de euro). Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Când se trece la impozit pe profit de 16%

  • Societatea trebuie să fi realizat cel puțin 80% din veniturile totale din alte activități decât cele din consultanță și/sau management. Cu alte cuvinte, dacă firma va realiza venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale, ea trece la impozitpe profit de 16%.

Este exceptată consultanța fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de cel puţin 20%, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. (Aceste limite fiscale se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.)

Microîntreprindere 2023 impozit – cine deține capitalul social
  • altă condiție nou impusă este că nu poți să deții peste 25% din capitalul social la mai mult de 3 microîntreprinderi. Dacă depășești numărul de 3 microîntreprinderi, trebuie să alegi care dintre societățile respective trec la impozitpe profit (doar 3 pot rămâne la impozit pe venit de 1%).

Prevederea legală este următoarea: „să aibă asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

În cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN specifice domeniului HoReCa prevăzute în Codul fiscal, aceştia trebuie să stabilească cele 3 persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.”

Microîntreprindere 2023  – obligația de a avea un salariat

Pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Codului muncii.

Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

  1. a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

Remunerația minimă – cel puțin salariul de bază minim brut pe țară

  1. b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Începând cu anul 2023, tot pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă:

  • perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile, şi

  • situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.

Microîntreprindere 2023  – încetarea raportului de muncă

În caz contrar societatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia.

Există o excepţie. Pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Servicilile noastre

Contacteaza-ne

 

Start Chat
Buna ziua,
Cum te putem ajuta?