Microîntreprinderea in ROMÂNIA

Microîntreprinderile românești plătesc impozit pe venit, conform titlului III din Codul fiscal. Cota de impozitare este de 1% pentru microîntreprinderile care au cel puțin un salariat și de 3% pentru cele fără salariați. Firmele mai mari de atât plătesc impozit pe profit, de 16%, sau impozit specific activității HoReCa, dacă sunt hoteluri, restaurante, baruri etc.

Se încadrează ca microîntreprindere o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Excepție. Microîntreprinderile pot opta pentru trecerea la impozitul pe profit de 16% dacă  au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați. Ele pot opta, o singură dată, să aplice impozitul pe profit, începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, firma aplică impozitul pe venitul microîntreprinderii începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2.

Start Chat
Buna ziua,
Cum te putem ajuta?